انرژی نتورک

سیستم یکپارچه خدمات آموزشی شرکت کنترل انرژی پاسارگاد

دوره های آموزشی جاری

قیمت دوره ها به ازای هر نفر است.

43
مدرسان برجسته
1210
مدیریت و ممیزی انرژی و آب
1580
فراگیران دوره دیده
100
دوره های برنامه ریزی شده

آنچه دیگران درباره ما می گویند

رضایت نامه های آموزشی

www.EnergyNetwork.ir_Category_1556

برگزاری دوره پیاده سازی پلتفرم MEASUR در مجتمع پتروشیمی نوری

دوره یک روزه ارائه مبانی نکسوس انرژی، آب و محیط زیست و کاربرد MEASUR در مدیریت انرژی، در محل پتروشیمی نوری با همکاری شرکت مهر برگزار گردید.

www.EnergyNetwork.ir_Trade_02

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی انرژی در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر

این دوره آموزشی در انتهای آذر 1401 در محل پتروشیمی امیرکبیر در ماهشهر برگزار گردید که شرکت کنندگان ار رضایت بالای 90 درصدی از نحوه برگزاری دوره و مطالب ارائه شده داشتند.

Kavir_Taire_01

برگزاری دوره آموزشی کاربرد پلتفرم MEASUR در تحلیل، ارزیابی و مدیریت انرژی در شرکت کویرتایر

این دوره آموزشی در اواخر مهرماه 1401 در شرکت کویر تایر برگزار گردید. برای اولین بار کاربرد پلتفرم MEASUR بعنوان ابزار جامع مدل سازی و تحلیل انرژی در صنایع تایرسازی بوده است که هدف از آن کمک به پیاده سازی این نرم افزار در مدیریت انرژی این شرکت بوده است. دوره به صورت 30 ساعته در چهار روز برنامه ریزی شده بود که ضمن آن مطالب زیر برای کارشناسان شرکت ارائه گردید:

1- تحلیل و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنایع شامل

 • مبانی برق صنعتی و تحلیل مصارف انرژی
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در الکترموتورها
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در کمپرسورها و هوای فشرده
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در برج ها خنک کننده
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در فنها
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در پمپ ها
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در روشنایی و سیستم های HVAC

2- تحلیل و مدیریت مصرف انرژی حرارتی در صنایع شامل

 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در کوره ها
 • تحلیل و ارزیابی کارایی انرژی در سیستم های بخار

3- کاربرد MEASUR

 • سیستم های تولید، توزیع و مصارف بخار
 • کوره ها و گرم کن های فرآیندی
 • پمپ ها
 • فن ها
 • هوای فشرده
 • برج های خنک کننده
 • الکتروموتورها
 • شکارگنج صرفه جویی
Beverage_Industry_01

برگزاری دوره آموزشی ممیزی و مدیریت انرژی در صنایع نوشیدنی- شرکت بهنوش

دوره آموزشی ممیزی و مدیریت انرژی در صنایع نوشابه های گازدار به مدت سه روز در تیرماه 1401 در شرکت بهنوش ایران برگزار گردید. در این دوره آموزشی، روش های انجام ممیزی انرژی و همچنین جمع آوری و تحلیل داده ها و شناسایی فرصت های صرفه جویی انرژی تشریح شد. همچنین در ادامه روش های محاسبه و ایجاد خط مبنای انرژی در کنار شاخص ها بیان گردید. ضمن ارائه راهکارهای صرفه جویی انرژی بویژه در این صنعت، اصول ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی راهکارها تشریح شد. سپس از نرم افزار MEASUR برای تحلیل انرژی و شناسایی راهکارها و صرفه جویی ها بهره برداری گردید. جزئیات دوره به صورت زیر بوده است:

1- نام دوره: ممیزی و مدیریت انرژی در صنایع نوشیدنی (نوشابه های گازدار)

2- نام شرکت: بهنوش ایران

3- ساعات و روز: 24 ساعت در سه روز

4- محل برگزاری: بهنوش ایران- تهران

5-  مدرس: انرژی نتورک

EnergyNetwork.ir_Leap_01

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد پلتفرم LEAP در مدریت انرژی و انتشارات زیست محیطی صنایع پتروشیمی

کارگاه آموزشی کاربرد پلتفرم LEAP در مدیریت انرژی و کاهش انتشارات زیست محیطی صنایع پتروشیمی با حضور 70 نفر از مدیران و کارشناسان مجتمع ها در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار گردید. این کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت و به صورت فعالیت همزمان شرکت کنندگان و انجام تمرینات مدل سازی و تحلیل در این صنعت همراه گردید.

هدف از برگزاری کارگاه آشنایان مدیریان و کارشناسان انرژی و HSE با قابلیت های و توانمندی های این پلتفرم در کاهش هزینه های تولید و هزینه های زیست محطی بوده است. ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف انرژی و انتشارات، محاسبه های هزینه های کاهش کربن، مدیریت بار، پیش بینی آینده مصارف و تولید منحنی های MACCs از جمله مطالب ارایه شده در این کارگاه بوده است.

کارگاه مذکور در مورخ 12 تیر ماه 1401 توسط شرکت کنترل انرژی پاسارگاد برگزار شد.

EnergyNetwork.ir_LEAP01

برگزاری دوره آموزشی LEAP برای دانشجویان مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه سمنان

دوره آموزشی مدل سازی و تحلیل سیستم های انرژی با LEAP به مدت 5 جلسه به صورت مجازی برای دانشجویان دانشگاه سمنان برگزار گردید که این دوره به صورت کارگاه آموزشی و با سشرکت حداکثری دانشجویان همراه بود و مواردی نظیر مبانی مدل سازی سیستم های انرژی، معرفی LEAP و تمرینات آموزشی و مدل سازی های واقعی انجام گرفت و رضایت دانشجویان را به همراه داشت. دوره به صورت مجازی و در بستر سیستم آنلاین انرژی نتورک برگزار گردید.

www.EnergyNetwork.ir_LEAP_05

دوره آموزشی مدل سازی انرژی به کمک نرم افزار لیپ (LEAP)

دارای قرارداد رسمی و رضایت نامه

دوره آموزشی مدل سازی انرژی به کمک نرم افزار لیپ (LEAP) از تاریخ 1400/09/27 تا 1400/10/01 به مدت 5 روز برای 14 نفر از کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به صورت مجازی توسط محمد مرادی برگزار گردید. طول دوره 24 ساعت بوده و مطالب با کیفیتی از روش های مدل سازی انرژی و تمرینات مدل سازی با لیپ ارائه گردید. دوره به صورت کارگاه آموزشی و مدل سازی همزمان تمام کارآموزان انجام گرفت. شرکت کنندگان به اتفاق از دوره رضایت کامل داشتند.